هر کارت اعتباری که برای خرید از پایانه‌های فروش و دستگاه‌های خودپرداز استفاده می‌شود دارای فاکتورهایی است که معتبر بودن کارت را نشان می‌دهد. برای اعتبارسنجی مستر...

شرکت مستر کارت (MasterCard)، نام یک سازمان چند ملیتی آمریکایی است که نقش مهمی در صنعت خدمات مالی سراسر جهان ایفا می‌کند. خرید این کارت، برای اشخاص ساکن...